Detail

Nummer0001452
DocumenttypeFoto
Locatie's-Hertogenbosch, Hekellaan ;
BeschrijvingMonument voor de gevallenen 1940-1945. Kranslegging tijdens herdenking. Op het voetstuk zijn dichtregels van professor Michels aangebracht: 'GEDENK DIE TOT DER DOOD GETROUW, IN 'T ZICHT VAN TIRANNIEKE MACHTEN, HET VEGE LIJF TEN OFFER BRACHTEN, OPDAT DE GEEST VERWINNEN ZOU.'
DateringCa. 1945
Fotograaf: Onbekend
AuteursrechthoudersANP foto, Amsterdam