Detail

TitelFamilies Siepkens-Dorenbosch-Van Elten
Periode(1751)1758-2005
Omvang en Medium2 meter
OpenbaarheidOpenbaar
ToegangFamilies Siepkens-Dorenbosch-Van Elten, (1751)1758-2005
InventarisDownload Families Siepkens-Dorenbosch-Van Elten, (1751)1758-2005
 

 •  Inleiding
  • De familie Siepkens kwam van oorsprong uit Hintham-Rosmalen, maar kwam in de loop van de negentiende eeuw in 's-Hertogenbosch terecht. Willem Siepkens (1754-1838) was de eerste burgemeester van Rosmalen. Zijn zoon Hendrik Ignatius volgde hem in deze functie op en combineerde dit werk met dat van leerlooier. Met zijn dood in 1887 stierf het geslacht Siepkens in mannelijke lijn uit. Een dochter van Willem, Adriana, trouwde eerst met Augustinus van de Goor en daarna met Willem van Elten. Hun zoon uit het tweede huwelijk, Jakob Antonius van Elten (1835-1902) was leerlooier, rentenier en kunstverzamelaar. Hij trouwde met Geertruda Agatha van Avezaath geboren in Beesd. Uit dit huwelijk werd slechts een dochter geboren die in 1905 trouwde met de Bossche vis- en ijshandelaar Frans R.J. Dorenbosch. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. De oudste zoon Matheus J.N.M. Dorenbosch (1906-1986) was vice-president van de North American Philips Company Inc. in New York. De oudste dochter Geertruda J.J.F.M. Dorenbosch werkte als assistente op de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en publiceerde enkele boekjes met anischten van oud 's-Hertogenbosch. Zij legateerde het familiearchief na haar dood aan het Stadsarchief.

   Inhoudelijk gezien bestaat het archief uit vier delen:

   • persoonlijke stukken met name huwelijksakten, boedelinventarissen, verkoop- en transportakten; 
   • een collectie portretfoto's van goede kwaliteit uit de periode ca. 1875 - ca. 1925;
   • een deel van de boekhouding van de looierij in Hintham uit de periode 1847-1850;
   •  stukken over de genealogie van de families Dorenbosch en Siepkens c.a. 

   De boekhouding van de leerlooierij is maar korte tijd bijgehouden, maar in zijn soort voor Noord-Brabant zeer zeldzaam. Curieus zijn de stukken over het kunstbezit van Jakob A. van Elten. 

   Het archief bestrijkt de periode 1758-1989 en is 6 archiefdozen (1.75 meter) groot. Alle stukken zijn openbaar.

   In 2010 is de toen nog aparte collectie van mejuffrouw Dorenbosch beschreven en omgepakt. De beschrijvingen zijn doorgenummerd en toegevoegd aan de bestaande plaatsingslijst van het familiearchief Siepkens – Dorenbosch – van Elten. Het gaat om de inventarisnummers vanaf 91. De totale omvang van het nieuwe bestand is 2 meter en bestrijkt de periode 1758 – 1992.

    

 •  Citeerinstructie: NL-HtSA Archiefnummer 0196 Families Siepkens-Dorenbosch-Van Elten, inv.nr. ...
 • Hele toegang