Detail


TitelWerkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch
Periode1988 - 1991
Openbaarheidopenbaar
ToegangWerkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 1988 - 1991
InventarisDownload Werkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 1988 - 1991
 

 •  Inleiding
  • Project Kadastrale leggers Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch

   Begin 1988 bestonden er bij de Kring plannen om een werkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch op te richten. Na een oproep in het Kringnieuws, het tijdschrift van de Kring, van 15 februari 1988 kon de werkgroep in mei 1988 van start gaan.

   De werkgroep bestond uit de volgende leden: de dames de Bekker, de Groot en Meijers en de heren de Fraipont, van Herwijnen, van Heumen, van den Hurk en Luijckx.

   Doel van de werkgroep was de kadastrale gegevens van ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Engelen in kaart te brengen, uitgaande van de eigenaren van de percelen. Deze gegevens berusten in het kadastraal archief over de periode 1820-1939 in het voormalig rijksarchief nu BHIC. Per eigenaar was circa 1830 een bulletin gemaakt, waarop werd vermeld welke percelen hij in bezit had. Deze bulletins werden vervaardigd als voorloper van de officiële kadastrale legger van 1832.

   Gedurende een jaar kwam de werkgroep wekelijks op woensdag bijeen om de gegevens uit de bulletins over te schrijven op standaardformulieren. Sinds 1991 was het resultaat van de werkgroepactiviteiten ter inzage in de bibliotheek van het Kringhuis aan het Tweede Korenstraatje 18. In 1994 besloot het Kringbestuur de leggers over te dragen aan het stadsarchief waarmee ze voor een groter publiek ter inzage kwamen.

   In het Stadsarchief zijn al (op microfiches) de OAT’s (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels) van genoemde gemeenten te raadplegen. In deze tafels is per perceel vermeld wie in 1832 de eigenaar was. In de desbetreffende bestuursarchieven van ’s-Hertogenbosch, Empel en Engelen bevinden zich de kadastrale leggers.

   Raadpleeg voor kadastrale informatie ook de website cultureelerfgoed.nl

   De stukken zijn door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch op 7 juni 1995 overgedragen aan het Stadsarchief. De omvang is 0.4 meter. De formulieren zaten oorspronkelijk in ordners opgeborgen. Deze ordners zijn vervangen door zuurvrije omslagen. Iedere ordner is omgepakt in een omslag en heeft een inventarisnummer gekregen. De oorspronkelijke beschrijvingen zijn overgenomen.

 •  Citeerinstructie: NL-HtSA Archiefnummer 0974 Werkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 1988-1991, invnr. ...
 • Hele toegang (3132 Werkgroep Kadastrale Atlas ’s-Hertogenbosch van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 1988 - 1991)