Detail


TitelStichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch
SubtitelStichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch
Periode1974-2015
Omvang en Medium0,6 meter
OpenbaarheidOpenbaar tenzij AVG geldt
ToegangStichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch, 1974-2015
InventarisDownload Stichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch, 1974-2015
 

 •  Inleiding
  • Inleiding

   De kern Hintham bestond oorspronkelijk uit de gelijknamige hoofdweg met twee aftakkingen: de verbindingsweg tussen ‘s-Hertogenbosch en Grave/Nijmegen, de Tweeberg of Linker Dijk naar Rosmalen en de Rechter Dijk richting Berlicum.

   Rond 1900 telde Hintham ca. 300 inwoners.

   De begrenzing wordt gevormd door de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen, de A2 en de Aa. Als markering van het Vrijdom ’s-Hertogenbosch ligt een kopie van een grenssteen in de Jasmijnstraat. 

   Naast een Protestants kerkje – in de jaren zestig van de twintigste eeuw afgebroken – kreeg Hintham in 1910 een eigen parochiekerk, de Annakerk.

   De eerste uitbreiding van het woningbestand kwam kort na de Tweede Wereldoorlog tot stand met de bouw van de Oranjestraten in Hintham-Noord.

   De in Hintham geboren en getogen aannemer Jan Heijmans kwam met het idee Hintham-Zuid te bebouwen. Om annexatieambities van ‘s-Hertogenbosch te verijdelen stemde de toenmalige burgemeester Mazairac daar graag mee in. Het terrein werd opgespoten. Er kwamen niet alleen grondgebonden woningen, maar ook de voor Rosmalen nieuwe hoogbouw.

   In Hintham-Noord kwam begin jaren tachtig van de twintigste eeuw een grote uitbreiding op woongebied. Naast woningbouw werd ruimte gemaakt voor nieuwe bedrijven.

   De aanleg van de A2, de ombouw van de N59 tot A59 en het graven van het Maximakanaal hebben een ongekend grote impact op Hintham.

   De sinds begin jaren zeventig actieve wijkraad heeft zich vooral gericht op de samenlevingsopbouw van Hintham-Zuid. Deze rol is ook duidelijk in het archief te vinden.

   Vanaf de totstandkoming van wijkgebouw De Biechten in 1977 hebben wijk- en verenigingsactiviteiten een eigen onderdak gevonden.

   De verbindings- of damfunctie van Hintham is sinds de fusie tussen de gemeenten Rosmalen en ’s-Hertogenbosch in 1996 alleen maar versterkt.

   Bron: Rosmalen 1200 “Brug tussen Maasland en Hertogstad”, Heemkundekring Rosmalen, 2016.

    

   Verantwoording van de bewerking

   Het archief van de Wijkraad Hintham is chronologisch geordend. Hiervoor is gekozen omdat er een sterke samenhang en gelijktijdigheid is in de behandeling van onderwerpen, die in de wijk, de wijkraad, de commissies en de werkgroepen spelen en aan de orde komen. Dat zie je ook terug in het archief.

   Globaal omvat dit archief de vergaderstukken en correspondentie van de wijkraad over de periode vanaf 1974 tot en met 2015. De agenda’s en verslagen van werkgroepen, commissies en dergelijke zijn hieraan toegevoegd.

 •  Citeerinstructie: NL-HtSA Archiefnummer 1006 Stichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch, 1974-2015, invnr. ...
  •  

   Inleiding

    

   De kern Hintham bestond oorspronkelijk uit de gelijknamige hoofdweg met twee aftakkingen: de verbindingsweg tussen ‘s-Hertogenbosch en Grave/Nijmegen, de Tweeberg of Linker Dijk naar Rosmalen en de Rechter Dijk richting Berlicum.

   Rond 1900 telde Hintham ca. 300 inwoners.

   De begrenzing wordt gevormd door de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen, de A2 en de Aa. Als markering van het Vrijdom ’s-Hertogenbosch ligt een kopie van een grenssteen in de Jasmijnstraat. 

   Naast een Protestants kerkje – in de jaren zestig van de twintigste eeuw afgebroken – kreeg Hintham in 1910 een eigen parochiekerk, de Annakerk.

   De eerste uitbreiding van het woningbestand kwam kort na de Tweede Wereldoorlog tot stand met de bouw van de Oranjestraten in Hintham-Noord.

   De in Hintham geboren en getogen aannemer Jan Heijmans kwam met het idee Hintham-Zuid te bebouwen. Om annexatieambities van ‘s-Hertogenbosch te verijdelen stemde de toenmalige burgemeester Mazairac daar graag mee in. Het terrein werd opgespoten. Er kwamen niet alleen grondgebonden woningen, maar ook de voor Rosmalen nieuwe hoogbouw.

   In Hintham-Noord kwam begin jaren tachtig van de twintigste eeuw een grote uitbreiding op woongebied. Naast woningbouw werd ruimte gemaakt voor nieuwe bedrijven.

   De aanleg van de A2, de ombouw van de N59 tot A59 en het graven van het Maximakanaal hebben een ongekend grote impact op Hintham.

   De sinds begin jaren zeventig actieve wijkraad heeft zich vooral gericht op de samenlevingsopbouw van Hintham-Zuid. Deze rol is ook duidelijk in het archief te vinden.

   Vanaf de totstandkoming van wijkgebouw De Biechten in 1977 hebben wijk- en verenigingsactiviteiten een eigen onderdak gevonden.

   De verbindings- of damfunctie van Hintham is sinds de fusie tussen de gemeenten Rosmalen en ’s-Hertogenbosch in 1996 alleen maar versterkt.

   Bron: Rosmalen 1200 “Brug tussen Maasland en Hertogstad”, Heemkundekring Rosmalen, 2016.

    

    

   Verantwoording

   Het archief van de Wijkraad Hintham is chronologisch geordend. Hiervoor is gekozen omdat er een sterke samenhang en gelijktijdigheid is in de behandeling van onderwerpen, die in de wijk, de wijkraad, de commissies en de werkgroepen spelen en aan de orde komen. Dat zie je ook terug in het archief.

   Globaal omvat dit archief de vergaderstukken en correspondentie van de wijkraad over de periode vanaf 1974 tot en met 2015. De agenda’s en verslagen van werkgroepen, commissies en dergelijke zijn hieraan toegevoegd.

 • Hele toegang (1006 Stichting Wijkraad Hintham te 's-Hertogenbosch, 1974-2015)