Detail


TitelBeraad van Kerken te 's-Hertogenbosch en Vught
Periode1967-1985
Omvang en Medium0,8 meter
Openbaarheid
ToegangBeraad van Kerken te 's-Hertogenbosch en Vught, 1967-1985
InventarisDownload Beraad van Kerken te 's-Hertogenbosch en Vught, 1967-1985
 

 •  Citeerinstructie: NL-HtSA Archiefnummer 0345 Beraad van Kerken te ’s-Hertogenbosch en Vught, 1967-1985
  • Onderling in omslagen geen vaak chronologische volgorde. Alle inventarisnummers zijn omslagen.

    

    

   1.            Oprichtingsakten, Statuten, Huishoudelijke reglementen (ook wijzigingen), 1967- circa 1975.

    

   2-20.       Notulen van de vergaderingen van het Beraad, 1967 – 1985.

                 2.       1967

                 3.       1968

                 4.       1969

                 5.       1970

                 6.       1971

                 7.       1972

                 8.       1973

                 9.       1974 (alleen uitnodigingen)

                 10.     1975 (alleen uitnodigingen)

                 11.     1976

                 12.     1977

                 13.     1978

                 14.     1979

                 15.     1980

                 16.     1981

                 17.     1982

                 18.     1983

                 19.     1984

                 20.     1985

    

    

   21-35.     Notulen van het dagelijks Bestuur van het Beraad van kerken.

                 NB: 1974-1977 ontbreekt.

                 21.     1967

                 22.     1968

                 23.     1969

                 24.     1970

                 25.     1971

                 26.     1972

                 27.     1973

                 28.     1978

                 29.     1979

                 30.     1980

                 31.     1981

                 32.     1982

                 33.     1983

                 34.     1984

                 35.     1985

    

    

   36.          Notulen van de plenaire vergadering van 1977.

    

   37-48      Correspondentie in en uitgaand.

                 NB Correspondentie 1974-1977 ontbreekt.

    

                 37.     1968-1970

                 38.     1971

                 39.     1972

                 40.     1973

                 41.     1978

                 42.     1979

                 43.     1980

                 44.     1981

                 45.     1982

                 46.     1983

                 47.     1984

                 48.     1985

    

   49.          Begrotingen en jaarrekeningen. 1967-1985.

    

   50.          Financiën. 1978, 1983.

    

   51.          Kasboekjes. 1971-1978. 2 delen

    

   52.          Personeelsaangelegenheden. 1968-1981.

    

   53.          Samenstelling Raad. 1972-1979.

    

   54.          Opgaven ledenaantallen. 1978.

    

   55.          Jaarverslagen. 1967-1984.

    

   56.          Stukken betrekking hebbende op de organisatie en doelstelling van het Beraad van Kerken. 1968-1971.

    

   57.          Rome-Reformatie. 1967-1977.

    

   58.          Sirenedienst. 1968-1969.

    

   59.          Diverse stukken van Secretaris Pater Theo de Ronde. 1967-1968.

    

   60.          Diverse stukken van Secretaris Pater Theo de Ronde. 1968-1969.

    

   61.          Diverse stukken. 1968-1969.

    

   62.          Sectie Evangelisatie. 1969.

    

   63.          Sectie Gebedsdiensten. 1970-1981.

    

   64.          Oecumenische oriëntatie. 1968-1969.

    

   65.          Oecumenische proefpolder. 1970-1973.

    

   66.          Oecumenische gidsen. 1970-1984.

    

   67.          Actie ‘Samen Verder’. 1970-1982.

    

   68.          Pastoresdagen. 1970-1978.

    

   69.          Raad van Kerken Nederland. 1971-1976.

    

   70.          Kwestie Kruithoorn. 1970-1973.

    

   71.          Buitenlandse werknemers, gastarbeiders. 1971-1982.

    

   72.          Gemengd gehuwden. 1971,1976.

    

   73.          Stukken betreffende het samenstellen en uitgeven van een ‘Gids van Kerken’. 1972-1974.

    

   74.          Vredesvraagstukken en acties: Interkerkelijk Vredesberaad, Vredesweek 1977, Vredeswerk 1972-1981, Verbond van Vrede 1978, Stop de Neutronenbom. 1972-1981.

    

   75.          Motie Kernwapenwedloop.1982.

    

   76.          Contact met de Welzijnsraad. 1973-1974.

    

   77.          ‘Doel- en Werkwijzer’. 1973-1978.

    

   78.          Catechese onderwijs. 1973-1979.

    

   79.          Diverse stukken. 1974-1983.

    

   80.          Woonwagenwerk. 1975-1976.

    

   81.          Muziek bij de markt. 1976, 1979.

    

   82.          Lustrumviering. 1977.

    

   83.          Interparochiële vereniging. 1978.

    

   84.          Werkgroep Vesperdiensten. 1978-1979.

    

   85.          Vormingswerk. 1978-1981.

    

   86.          Exegetisch café. 1978-1980.

    

   87.          Berichten Beraad. 1979-1982.

    

   88.          Beschrijving van de voorgeschiedenis en situatie van de R.K. Kerk in Latijns Amerika. Z.j.

    

   89.          Documentatie. 1969.

    

   90.          Documentatie betrekking hebbende op Den Bosch.

                 NB Bevat onder andere de geschiedenis van de Sint Anna Parochie aan de Jan van Riebeecksingel (in een gids).

    

   91.          Documentatie niet betrekking hebbende op Den Bosch. Diverse jaren.

 • Hele toegang (345 Beraad van Kerken te 's-Hertogenbosch en Vught, 1967-1985)