Detail


TitelRooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland, gelieerd hieraan Stichting R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch en Stichting De Goede Herder te 's-Hertogenbosch
SubtitelRooms-katholiek woonwagenwerk
Periode(1905)1951-1958(1983)
Omvang en Medium2 dozen
OpenbaarheidOpenbaar
ToegangRooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland, gelieerd hieraan Stichting R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch en Stichting De Goede Herder te 's-Hertogenbosch, (1905)1951-1958(1983)
InventarisDownload Rooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland, gelieerd hieraan Stichting R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch en Stichting De Goede Herder te 's-Hertogenbosch, (1905)1951-1958(1983)
 

 •  Inleiding
  • In 1924 startte de Franciscaanse Derde Orde met het liefdewerk ten behoeve van de bewoners van woonwagens in 's-Hertogenbosch. Na de verplaatsing van het kamp naar een locatie aan de Vlijmenseweg werd deze activiteit op 1 augustus 1946 gestaakt. In dat jaar werd een aanvankelijk te Nijmegen gevestigde landelijke R.K. vereniging opgericht voor woonwagenliefdewerken. Het bureau van deze vereniging verhuisde later naar 's-Hertogenbosch, waar het eerst gevestigd was in de Arezzostraat, later in de straat genaamd In de Boerenmouw.

   Op aansporing van wethouder N. Schuurmans van sociale zaken nam de Bijzondere Raad van St. Vincentius te 's-Hertogenbosch op 5 juli 1951 dit werk opnieuw ter hand. Op 21 september 1951 vingen de feitelijke werkzaamheden aan. Voor dit doel werd een nieuwe conferentie opgericht, genaamd "De Goede Herder".

   In 1955 begon men met het geven van onderwijs. Op 3 april 1957 vond de oprichting plaats van de Stichting R.K. Woonwagenwerk van St. Vincentius 's-Hertogenbosch. Een jaar later kwam een gemeenschappelijke regeling tot stand met als doel de exploitatie van een regionaal woonwagenkamp aan de Vlijmenseweg (goedgekeurd door de Bossche Gemeenteraad in zijn vergadering van 17 juli 1958). Een nieuw kampcentrum bestaande uit een kapel, gemeenschapshuis met onder meer dokterskamer en bureau voor een maatschappelijk werker, een washuis, toiletten en 8 douchecellen werd op 14 september 1959 officieel in gebruik genomen door minister Marga Klompé. Vanaf dat moment kreeg het kamp een structureel subsidie van het Rijk. De gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling droegen al bij. In dat jaar droeg Vincentius het hele project over aan de stichting. 

   Het woonwagenwerk werd jaren lang geleid door de president van de conferentie "De Goede Herder", dhr. E.J.N. Felix. De hieronder beschreven stukken zijn ook grotendeels van hem afkomstig. Zij zijn op 21 december 1992 door mevr. Kruse in bruikleen gegeven aan het Stadsarchief. Stukken ouder dan 20 jaar zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar.

   Behalve stukken over het Bossche woonwagenwerk bevat het archief, dat uit twee dozen bestaat, ook veel stukken over de landelijke R.K. Vereniging van Woonwagenwerken in Nederland. Het betreft meestal notulen en bijbehorende stukken en verder enkele jaarverslagen en een bundel correspondentie.

 •  Citeerinstructie: NL-HtSA Archiefnummer 0439 Rooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland, gelieerd hieraan Stichting R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch en Stichting De Goede Herder te ’s-Hertogenbosch, (1905)1951-1958(1983), inv.nr. ...
 • Hele toegang (0439 Rooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland, gelieerd hieraan Stichting R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch en Stichting De Goede Herder te 's-Hertogenbosch, (1905)1951-1958(1983))