Detail


TitelJudovereniging Aa-wijk Zuid ’80 (AWZ '80) te ’s-Hertogenbosch
Periode1981-1986
Omvang en Medium0,12 meter
OpenbaarheidOpenbaar
ToegangJudovereniging Aa-wijk Zuid ’80 te ’s-Hertogenbosch, 1981-1986
InventarisDownload Judovereniging Aa-wijk Zuid ’80 te ’s-Hertogenbosch, 1981-1986
 

 •  Inleiding
  • De judovereniging AWZ ’80 (Aa-wijk Zuid) is opgericht op 5 november 1980 en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Op 3 september 1981 worden bij notaris P.A.M. Wiegman te ’s-Hertogenbosch de statuten gepasseerd. “Doel van de vereniging is het op basis van amateurisme doen beoefenen en bevorderen van de judo sport, zo ook van andere zogenaamde budo-sporten, indien de aanleiding en de gelegenheid zich daartoe voordoen” (artikel twee van de statuten). Het bestuur van de vereniging moet bestaan uit een oneven aantal meerderjarige leden die door de algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

   Het archief is aangetroffen tussen het archiefmateriaal van Stichting Welzijnsproject Oost te ’s-Hertogenbosch. Omdat het verband tussen de judovereniging en de Stichting te gering is (de Judovereniging huurde voor bepaalde tijden een sporthal die in beheer was bij de Stichting) is het archief van de judovereniging afgescheiden. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de openbaarheid.

   De omvang van het archief is 1 doos en het bestrijkt de periode 1980-1986.

 •  Citeerinstructie:NL-HtSA Archiefnummer 0726 Judovereniging Aa-wijk Zuid ’80 te ’s-Hertogenbosch, 1981-1986, inv.nr. ...
 • Hele toegang (0726 Judovereniging Aa-wijk Zuid ’80 te ’s-Hertogenbosch, 1981-1986)